139. Gado Gado € 12.10
       (taugè, sperziebonen, ei, pindasaus, stukjes kroepoek)
140. Foe Yong Hai met groenten € 11.60
141. Tjap Tjoi (diverse groenten) € 11.60
142. Tong Koe Tauw Foe € 14.40
       (gebakken tauw foe met Chinese champignons)
143. Tauw Foe Tjap Tjoi (groenten met gebakken tauw foe) € 13.80
144. Groenten van de dag met oestersaus € 15.80