139. Gado Gado € 10.80
       (taugè, sperziebonen, ei, pindasaus, stukjes kroepoek)
140. Foe Yong Hai met groenten € 10,30
141. Tjap Tjoi (diverse groenten) € 10,30
142. Tong Koe Tauw Foe € 13,10
       (gebakken tauw foe met Chinese champignons)
143. Tauw Foe Tjap Tjoi (groenten met gebakken tauw foe) € 12,50
144. Groenten van de dag met oestersaus € 14,50