139. Gado Gado € 13.60
       (taugè, sperziebonen, ei, pindasaus, stukjes kroepoek)
140. Foe Yong Hai met groenten € 13.10
141. Tjap Tjoi (diverse groenten) € 13.10
142. Tong Koe Tauw Foe € 15.90
       (gebakken tauw foe met Chinese champignons)
143. Tauw Foe Tjap Tjoi (groenten met gebakken tauw foe) € 15.30
144. Groenten van de dag met oestersaus € 17.30